Monday, 12 January 2009

Panduan Menghafal Al-Quran

 1. Melancarkan ayat-ayat atau surah-surah yang akan dihafal
 2. Pastikan tidak ada kesalahan pada baris,sifat-sifat huruf,menepati makhraj dan hukum-hukum tajwid
 3. Cuba baca 2 halaman dalam masa 5 atau 6 minit tanpa satu kesalahan
 4. Setelah bacaan lancar (tidak tersangkut)barulah mula menghafal
 5. Cuba hafal satu-satu ayat atau dua tiga ayat atau setengah halaman atau satu halaman
 6. Mulakan menghafaldengan penuh perhatian dan hati yang khusyuk
 7. Hafal beberapa ayat dan diulang balik yang telah dihafal
 8. Setelah dihafal cuba perdengarkan kepada orang lain sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali
 9. Cuba menghafal ditempat-tempat yang agak sunyi
 10. Cuba menghafal di masa-masa yang segar dan tenang
 11. Jika penat berhenti berehat.Kemudian teruskan menghafal
 12. Bacaan didengar oleh orang lain ,supaya tidak berlaku kesalahan pada baris,sifat-sifat huruf,menepati makhraj dan hukum-hukum tajwid
 13. Cuba membaca dalam sembahyang
 14. Bangun sembahyang Tahajjud tengah malam
 15. Sembahyang subuh diawal waktu
 16. Sentiasa mengulangi ayat-ayat atau surah-surah yang telah dihafal
 17. Jangan menukar Al-Quran yang digunakan untuk dihafal
 18. Menggunakan Al-Quran yang menepati Mushaf Uthmani
 19. Menggunakan Al-Quran yang halamannya dimulai dengan awal ayat dan akhirnya dengan akhir ayat
 20. Memulakan hafal dengan bermohon kepada Allah agar dimudahkan menghafal dan menutupnya dengan bermohon agar dipelihara hafalan.

No comments:

Post a Comment