Monday, 12 January 2009

Makluman

Darjah 1
Bacaan
Juz 30 dari Surah AL-FATIHAH, AN-NAAS hingga Surah AL BAYYINAH ( 18 Surah)


Hafazan
Juz 30 dari Surah AL-FATIHAH, AN-NAAS hingga Surah AL KAUTSAR ( 8 Surah)


Darjah 2

Bacaan
Juz 30 dari Surah AN-NABA' hingga Surah AL QADR ( 20 Surah)


Hafazan
Juz 30 dari Surah AL BAYYINAH hingga Surah AL MAA'UUN ( 10 Surah)


Darjah 3
Bacaan
Dari awal Juz 2 hingga akhir Juz 3


Hafazan
Juz 30 dari Surah ADH DHUHAA hingga Surah AL QAARI'AH ( 9 Surah)


Darjah 4
Bacaan
Dari awal Juz 6 hingga akhir Juz 10


Hafazan
Surah ATH- THAARIQ
Surah A'ALA
Surah AL GHAASYIYAH
Surah AL FAJR


Darjah 5
Bacaan
Dari awal Juz 11 hingga akhir Juz 20


Hafazan
Surah AL INFITHAAR
Surah AL MUTHAFFIFIIN
Surah AL INSYIQAAQ
Surah AL BURUUJ


Darjah 6
Bacaan
Dari awal Juz 21 hingga akhir Juz 28


Hafazan
Surah AN-NABA'
Surah AN-NAAZI'AAT
Surah 'ABASA

No comments:

Post a Comment